www.aqlor.am հարթակից(այսուհետ՝ ընկերություն) ձեռք բերված յուրաքանչյուր ուտեստը կամ ըմպելիքը ենթակա է հետ վերադարձի կամ փոխանակման, եթե հասել է պատվիրատուին վնասված, ոչ պատշաճ փաթեթավորված, ժամկետանց և կամ չի համապատասխանում նշված որակին կամ տեսքին:

Ուտեստի վերադարձը կամ փոխանակումը իրականացվում է վաճառողի կողմից հնարավորինս սեղմ ժամկետներում:

Պատվիրատուն կարող է պատվերը չեղարկել ընկերության կողմից նախապես սահմանված առաքման գրաֆիկից առնվազն 1 ժամ առաջ :